Detailhandel

Med en stigning i butikkernes antal af m2, kontant-håndtering samt større og større varelagre i den enkelte butik, har detailhandlere oplevet en dagligdag med markant større svind end tidligere. Efterspørgslen efter sikkerhed bliver stadigt mere akut med flere penge i omløb, større varelagre, mere personale, flere og flere kunder samt større risiko for røveri.

SECURINESS leverer en række løsninger, som del af vores koncept for øget butiks sikkerhed. En af de fremmeste løsninger er vores intelligente overvågnings system – et unikt system, der sikrer, at enhver kassetransaktion som afviger fra det “normale” giver en automatisk besked og dermed kan transaktion efterfølgende gennemgås.

Med en integreret, helhedsorienteret løsning bestående af IOV, varesikrings systemer, sikre indgange og udgange, kan der oprettes et sikrere, mere effektivt og rentabelt detailhandelsmiljø.

For at sikre, at lokaliteterne fungerer optimalt og efter hensigten, skal sikkerhedsforanstaltningerne bevirke tillid til de mennesker, der driver dem, og som beskyttes af dem. Vi er den partner, der både kan og leverer dette.

Hvis dit specifikke behov ikke er at finde her, bedes du kontakte os direkte via info@securiness.com – vi har helt sikkert ekspertisen allerede.

Tryk på link for at se brochure: Detailhandel brochure.

SECURINESS – vi er altid foran, vi kalder det Tomorrow´s SECURITY-thinking!