Forretningsstrategi

Alle SECURINESS’s kunder efterspørger sikkerhedsløsninger af højeste kvalitet og professionel samt pålidelig service i alle faser af vores forhold til dem. Det betyder, at bevidstheden om produkt-, løsnings- og servicestandarder, samt hver enkelt ansats værdier og holdninger, er afgørende for succes.

Vores strategi er baseret på at levere skræddersyede sikkerhedsprodukter, systemer og tjenester for at skabe en mere sikker verden. Vi har til formål at beskytte mennesker, bygninger og ejendomme. Det giver sikkerhed for dig, dine medarbejdere og dine kunder.

Overordnet strategi – PRODUKT OG LØSNINGSMÆSSIG OVERLEGENHED

Vores vision er at være den bedste indenfor de lande og områder som vi opererer på. For at gøre visionen til virkelighed, er vores primære strategi baseret på bedre produkter, systemer og løsninger, effektivitet og de laveste samlede omkostninger i forhold til vores konkurrenter. Vores markedstilbud skal indeholde de bedste produkter, systemer og løsninger, samtidigt med de mindste omkostninger for den enkelte kunde.

For til stadighed at kunne opnå mere overlegne og effektive løsninger, vil vi konstant revurdere vores organisation, processer og procedurer. Desuden vil benchmarking aktivt blive brugt, for til stadighed at forbedre indtjening og minimere samlede omkostninger